7h00 Thứ 5 trên HTV7
Hotline: 0938.573.179
Bản tin doanh nghiệp tổng hợp

Tháng 4 xuất siêu gần 280 triệu USD, 4 tháng xuất siêu 1,76 tỷ USD

Ngày đăng: 18-05-2016

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nền kinh tế tiếp tục xuất siêu gần 280 triệu USD trong tháng 4/2016 thay vì con số xuất siêu 100 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê. Nhờ đó lũy kế 4 tháng đầu năm xuất siêu tới 1,76 tỷ USD.   

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong tháng 4 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 14,35 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 53,10 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của cả nước đạt 14,07 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 51,34 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ.

Như vậy, nền kinh tế tiếp tục xuất siêu gần 280 triệu USD trong tháng 4/2016 thay vì con số xuất siêu 100 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê. Nhờ đó xuất siêu lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 1,76 tỷ USD.

Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong tháng 4 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt hơn 9,98 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 37,23 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 của khối này đạt gần 8,10 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt hơn 30,55 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy trong tháng 4 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu gần 1,9 tỷ USD, nâng con số xuất siêu trong 4 tháng đầu năm lên gần 6,68 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 4,92 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm.

P.L

Nguồn: thoibaonganhang.vn