Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam
7h00 Thứ 5 trên HTV7
Hotline: 0938.573.179
Thông tin tiêu dùng

Chính thức gia hạn gói 30 nghìn tỷ từ ngày 1/8

Ngày đăng: 02-08-2016
(CLO) NHNN vừa ban hành Thông tư quy định việc gia hạn với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc gói 30 nghìn tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2016.
 
Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, NHNN ban hành Thông tư số  25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 (Thông tư 25) sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11.
 

Sau khi cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, gói vay ưu đãi 30 nghìn tỷ chính thức được gia hạn giải ngân kể từ ngày 1/8. (Ảnh minh họa)
Theo đó, đối tượng gia hạn là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được các ngân hàng báo cáo NHNN tại  báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.
 
Thông tư 25 cũng quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực.
 
Cụ thể, với các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày 1/8/2016 sẽ được NHNN tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình;  thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.
 
Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11.
 
Còn trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.
 
Thanh Tân
Nguồn: congluan.vn